hegyesy-image
hegyesy-image
hegyesy-image
hegyesy-image
hegyesy-image

Július Hegyesy

Silentium

Životopis

21. február 1933 Hosťovce nad Bodvou – 1. apríl 2018 Košice.
Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov východoslovenského výtvarného umenia druhej polovice minulého storočia.

Július Hegyesy vo svojich dielach našiel vzácnu rovnováhu medzi rozumom a citom.
Na jednej strane tvorí premyslene, rozvážne, k budovaniu formátu pristupuje disciplínovane a strategicky, na druhej strane jeho prejav je senzitívny a vibruje ľahkosťou radosti a tvorivej slobody. V jeho rukách každý znak zanechaný kresliarskym nástrojom má svoj význam, je umiestnený na miesto v hierarchickej štruktúre kompozície a zároveň je založený na spontánnom geste uvoľneného kresliara. Július Hegyesy vytvára svoje kresliarske, maliarske a grafické artefakty neuveriteľnou ľahkosťou, ale nikdy nepoklesne k okázalosti exhibicionistického virtuóza; paletu bezpečne ovládaných vyjadrovacích prostriedkov používa úsporne až asketicky. Pre jeho rukopis je charateristická disciplína aj hravosť v jednom.

Z pohľadu výtvarných techník sú najviac reprezentované kresby uhľom a rudkou, suchého pastelu a grafické techniky suchej ihly a linoritu. Autor sa zameriava na jednotlivé techniky efektívne a racionálne, necháva dominovať jednoznačné prednosti jednotlivých techník. Pastely sú založené na kontraste teplých a studených tónov, uhľokresby rozvíjajú kontrast svetla a tieňa, suché ihly využívajú neopakovateľne široký rozsah a hĺbku svetelného kontrastu a jemných farebných odtieňov na malom formáte. Kompozície sú navrhnuté dômyseľne. Na formáte sú prvky rozmiestnené pevnou rukou s prehľadom, ale zároveň voľne a ľahko. Všetkému vládne nenapodobyteľný rukopis a uceľujúci pohľad na kompozíciu. Kresliar sebaisto ovláda vývoj diela, pričom dovolí vyznieť charakteristickým vlastnostiam použitých materiálov a techník; stopa kresliaceho nástroja na podklade je jedinečná a nenútená v každom detaile. Štruktúra papiera je živá, stopy nástroja sú fluidné, škvrny sú ľahké a chvejivé. Pod rukami autora v každej technike sa nájde hebkosť a zamatovosť; jeho disciplínovaný prístup je rámcom a základom slobodného, uvoľneného gestického prejavu.

Autor sa dôsledne vyhýba popisnosti, počet detailov a samotné tvary sú zredukované, ale vždy sa zachová charakter zobrazeného, figuratívna čitateľnosť. Prvky zapadajú do seba, dopĺňajú sa, prepájajú sa, navzájom aj s celkom; jednotlivé formáty sa budujú na spôsob symfonického diela, keď celok je viac než súčet detailov.
Príbehy rozprávané prostredníctvom dômyselne kultivovaného výtvarného jazyka sa venujú jednoduchým témam: človeku, jeho prostrediu a prírode. Osoby zobrazené vo svojich portrétoch vníma láskyplne, jeho akty sú plné úcty k ženskosti, portréty zdržanlivo pozorujúce, zátišia a krajiny sú meditavívne a intímne. Autor nenarušuje pokoj zobrazeného, neanalyzuje ani nehodnotí svoje modely. Nepremieta svoje pocity do zobrazovaných motívov; nechá svoje motívy, ľudí, prírodu a veci byť takými, aké sú, dovolí im „dýchať.“ A nechá dýchať aj nás, divákov, dovolí nám, aby sme sa spolu s ním stali tichými pozorovateľmi.
Práce sú prevedením asketické, témami neokázalé, odkazom jemné a intímne. Július Hegyesy sa na nič nehrá. Robí to, čo má najradšej a čo vie najlepšie. Okolo jeho osoby nikdy nebol rozruch, za neho vždy hovoril len jeho tvorivý výkon. Ako výtvarník je monolitická osobnosť, našiel svoj prejav veľmi skoro, chronologické pozorovanie jeho diela ukazuje vernosť k svojim témam, oddanosť umeniu a remeslu. Je ako baník, ktorý nikdy neopustí svoj lom, len kope stále hĺbšie a hĺbšie a vytrvalo vynáša na povrch cenné drahokamy.
Pri aktuálnom množstve výtvarných smerov je celkom zložité zaradiť jednotlivých umelcov na súčasnej scéne. Ku ktorému prúdu patrí daný výtvarník, do ktorej skupiny sa začlenuje? Július Hegyesy je ľahko zaraditeľný: on je posledný Mohykán. Nedisponujeme presnými údajmi o tom, či sa ním rovno narodil, ale od svojho vstupu na výtvarnú scénu posledným Mohykánom určite je. Nikdy sa nesnažil začleniť do žiadneho z aktuálnych prúdov, vo svojej tvorbe sa od začiatku vytrvalo a konzistentne venoval téme výtvarného spracovania portrétu, aktu, krajiny a zátišia a to nenapodobiteľným prístupom a rukopisom.
Pozorovaním jeho diel sa ponoríme do vzácneho vizuálneho zážitku, ktorý príjemne masíruje a uvoľňuje naše každodenným stresom frustrované mozgové bunky. Účinná zložka, ktorá ten príjemný zážitok vyvoláva sa definuje estetickým pojmom krása. Podľa Aristotela krásne je to, čo človeka spája s vesmírom; to čo je v súlade s prírodou; to, načo nazeráme z pohľadu rozumu a s čím môžeme žiť v harmónii. Lepšie by sa snáď nedali opísať ani obrazy Júliusa Hegyesyho.

Výstavy samostatné

1967

Július Hegyesy Nová retrospektíva

1983

Kresby, Východoslovenská galéria, Košice

1983

Kresby, Galéria výtvarného umenia, Prešov

1984

Kresby, Múzeum, Trebišov

1985

Klub architektov, Zámočnícka, Košice

1986

výstavná sieň ZSVU Košice

1992

Kresby, Galéria ART, Košice

1993

Kaviareň Kukučínova, Košice

1996

Galéria výtvarného umenia, Prešov

1997

Múzeum, Kremnica

1998

Východoslovenská galéria, Košice

2003

Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice

2008

Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice

2008

Východoslovenská galéria, Košice

2015

Kasárne/Kulturpark, výstavný priestor BRAVO, Košice

2018

Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice

2018

Zámok Praha Libeň

Výstavy kolektívne domáce

1963

12. členská výstava východoslovenských výtvarníkov Krajskej organizácie (KO)

1964

Zväzu slovenských výtvarných umelcov (ZSVU) v Košiciach, Východoslovenská galéria, Košice (8. 12. 1963 - 13. 1. 1964)

 

12. členská výstava východoslovenských výtvarníkov KO ZSVU v Košiciach, Tatranská galéria, Horný Smokovec (28. 1. - 10. 3. 1964)

1965

13. členská výstava východoslovenských výtvarníkov KO ZSVU v Košiciach, pri príležitosti 20. Výročia oslobodenia Československa (8. 5. - 7. 6. 1965)

1966

Kresba - grafika - plastika, výstava východoslovenských výtvarníkov KO ZSVU v Košiciach, Východoslovenská galéria, Košice (6. 11. - 4. 12. 1966)

1967

Kresba - grafika - plastika, výstava východoslovenských výtvarníkov KO ZSVU v Košiciach, Galéria výtvarného umenia, Prešov (31. 1. - 20. 2. 1967)

1970

Z tvorby východoslovenských výtvarníkov 1960 - 1970, pri príležitosti 25. výročia vyhlásenia Košického vládneho programu a 25. výročia oslobodenia, Galéria výtvarného umenia, Prešov (19. 1. - 8. 3. 1970)

 

Z tvorby východoslovenských výtvarníkov 1960 - 1970, pri príležitosti 25. výročia vyhlásenia Košického vládneho programu a 25. výročia oslobodenia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (7. 4. - 31. 5. 1970)

1973

Budujeme nový život, výstava k 25. výročiu Februárového víťazstva, Východoslovenská galéria, Košice (23. 2. - 25. 3. 1973)

 

Budujeme nový život, výstava k 25. výročiu Februárového víťazstva, Dom osvety, Sobrance (3. 4. - 15. 4. 1973)

1975

Členská výstava 1975, KO ZSVU v Košiciach, na počesť 30. výročia oslobodenia Československa, Východoslovenská galéria, Košice (7. 5. - 1. 6. 1975)

1976

Zo súčasnej tvorby východoslovenských výtvarníkov na počesť XV. zjazdu KSČ, Východoslovenská galéria, Košice (7. 5. - 20. 5. 1976)

1982

Z tvorby pedagógov Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove, Dom ČSSP, Humenné (22. 6. - 15. 7. 1982)

 

Umenie 19. a 20. storočia na východnom Slovensku, pri príležitosti 30. výročia činnosti Východoslovenskej galérie, Východoslovenská galéria, Košice (13. 7. - 12. 9. 1982)

 

Z tvorby pedagógov Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove, Tatranská galéria, Poprad (30. 11. - 30. 12. 1982)

1983

Pozdrav Februáru, zo zbierok Východoslovenskej galérie, Východoslovenská galéria, Košice (3. 2. - 6. 3. 1983)

 

Pozdrav Februáru, zo zbierok Východoslovenskej galérie, Výstavná sieň Tatranskej galérie, Poprad (14. 3. - 3. 4. 1983)

 

Grafika 20. storočia na východnom Slovensku, zo zbierok Východoslovenskej galérie, Východoslovenská galéria, Košice (11. 3. - 24. 4. 1983)

1984

Členská výstava východoslovenských výtvarníkov KO ZSVU v Košiciach, na počesť 40. Výročia SNP, Východoslovenská galéria, Košice (28. 8. - 25. 9. 1984)

 

Výstava prác členov Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove, venovaná 25. výročiu založenia UPJŠ, Galéria výtvarného umenia, Prešov (30. 11. - 18. 12. 1984)

 

Grafika 20. storočia na východnom Slovensku, Stredné odborné učilište obchodné – Domov mládeže, Prešov (27. 9. - 22. 10. 1984)

 

Grafika 20. storočia na východnom Slovensku, Osvetové stredisko, Valaliky (8. 11. - 21. 12. 1984)

Výstavy kolektívne zahraničné

1975

Východoslovenskí výtvarní umelci na počesť 30. výročia oslobodenia Československa Sovietskou armádou, Zakarpatské umelecké múzeum, Užhorod (12. 11. - 1. 12. 1975)

1982

Východoslovenskí maliari 19. a 20. storočia, Museum von der Heydt, Wuppertal (30. 4. - 13. 6. 1982)

1983

Súčasné výtvarné umenie na východnom Slovensku, zo zbierok Východoslovenskej galérie v rámci Dní priateľstva a kultúry východoslovenského kraja v kraji Cottbus, Galerie Kunstsammlung, Cottbus (15. 4. - 8. 5. 1983)


hegyesy-Autoportrét I.

Autoportrét I.

ceruza / 50x38 / 1954

hegyesy-Autoportrét II.

Autoportrét II.

uhoľ / 65x54 / 1972

hegyesy-Autoportrét III.

Autoportrét III.

uhoľ / 57x43 / 1986

hegyesy-Autoportrét IV.

Autoportrét IV.

rudka / 60x44 / 1990